"SMAL"
Ringar (ca 4 mm höga) med 1 eller 2 mm oxiderad text.
"BRED"
Bred ring (ca 5-6 mm hög) med 1 mm oxiderad text/symbol på insida och/eller utsida.
"EXTRA BRED"
Extra bred ring ( 8-10mm hög) med 1mm text på insida och/eller utsida.